PZP Stret so zverou: Ako zabezpečiť dostatočnú ochranu?

Stret s divokou zverou pri jazde na cestách predstavuje častý problém pre vodičov a ich vozidlá. Tento druh nehôd môže spôsobiť značné škody na vozidle a dokonca aj vážne zranenia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje poistenie povinného zmluvného poistenia (PZP) pri nehodách s divokou zverou, čo by ste mali vedieť a ako si zabezpečiť dostatočnú ochranu.

Poistenie PZP a stret so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré chráni tretie osoby pred škodou spôsobenou vaším vozidlom. PZP pokrýva škody spôsobené iným vozidlám, ich vodičom alebo chodcom, avšak nie vždy pokrýva škody na vlastnom vozidle v prípade nehody so zverou.

Ak chcete mať nárok na odškodnenie za škody na vašom vozidle v dôsledku stretu so zverou, musíte mať havarijné poistenie. Havarijné poistenie je dobrovoľné a poskytuje širšiu ochranu pred škodami na vlastnom vozidle vrátane stretu so zverou, krádeže, požiaru, povodne a iných prírodných udalostí.

Ako zabezpečiť dostatočnú ochranu

 1. Zvážte dobrovoľné havarijné poistenie: Ak chcete mať pokryté škody na vozidle spôsobené stretom so zverou, zvážte uzavretie havarijného poistenia. Porovnajte rôzne ponuky od poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.
 2. Informujte sa o podmienkach poistenia: Pred uzavretím havarijného poistenia sa uistite, že ste si dôkladne preštudovali podmienky poistenia, aby ste poznali rozsah krytia a výluky. Niektoré poisťovne môžu mať špeciálne podmienky pre stret s divokou zverou.
 3. Dodržiavajte preventívne opatrenia: Aby ste minimalizovali riziko stretu so zverou, dodržiavajte rýchlostné limity, najmä v oblastiach so zvýšeným výskytom zveri. Tiež používajte svetlomety a venujte zvýšenú pozornosť cestnému značeniu upozorňujúcemu na možný výskyt zveri.
 4. Zabezpečte si bezpečnostnú výbavu: V prípade, že sa stretávate so zverou častejšie, môžete investovať do bezpečnostnej výbavy, ako sú ochranné mreže alebo bariéry na prednej časti vozidla, ktoré znižujú škody spôsobené nárazom so zverou.
 5. Prehodnoťte svoje poistenie pravidelne: Dôležitým krokom je pravidelne prehodnocovať svoje poistenie a upravovať ho podľa svojich aktuálnych potrieb a situácie. Môžete porovnávať ceny a služby rôznych poisťovní a vybrať si tú najvýhodnejšiu pre vás.
 6. Informujte sa o náhrade škôd: V prípade nehody so zverou je dôležité vedieť, ako postupovať pri uplatnení nároku na náhradu škôd. Skontrolujte si podmienky svojho havarijného poistenia, aby ste vedeli, čo je potrebné vykonať, ako rýchlo nahlásiť nehodu a aké dokumenty sú potrebné pre rýchle vybavenie náhrady.

Stret so zverou na ceste môže byť nepríjemný a často nákladný zážitok. Aby ste zabezpečili dostatočnú ochranu svojho vozidla a zmiernili finančné následky, je dôležité mať k dispozícii správne poistenie. Preto sa oboznámte s podmienkami svojho PZP a havarijného poistenia, pravidelne prehodnocujte svoje poistenie a dodržiavajte preventívne opatrenia pri jazde v oblastiach so zvýšeným výskytom zveri.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vaše vozidlo poistené

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý držiteľ motorového vozidla. Toto poistenie pokrýva škody, ktoré môžete spôsobiť tretím osobám pri prevádzke vozidla. Overenie PZP je dôležité nielen pre vás ako vlastníka vozidla, ale aj pre prípadných kupujúcich, ak sa rozhodnete vozidlo predať. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako môžete overiť PZP, a dôležitosť tohto overenia.

Prečo je dôležité overiť PZP?

Overenie PZP je dôležité z viacerých dôvodov:

 • Legálnosť: Jazda na nezaistenom vozidle je nelegálna a môže vám priniesť pokuty alebo iné sankcie.
 • Ochrana: PZP chráni vás aj ostatných účastníkov premávky pred finančnými následkami nehôd.
 • Predaj vozidla: Pri predaji vozidla je dobré mať overené PZP, aby kupujúci mal istotu, že vozidlo je poistené a môže byť prevzaté bez rizika sankcií.

Ako overiť PZP?

Na overenie PZP máte niekoľko možností:

 • Online: Mnohé poisťovne a štátne inštitúcie ponúkajú online nástroje na overenie PZP. Potrebujete len zadať evidenčné číslo vozidla alebo poistnú zmluvu a systém vám poskytne informácie o platnosti PZP.
 • Telefónicky: Môžete sa obrátiť na svoju poisťovňu telefonicky a zistiť stav PZP cez telefón. Pripravte si svoje osobné údaje, ako aj údaje o vozidle, ktoré budete musieť poskytnúť operátorovi.
 • Osobne: Môžete navštíviť pobočku svojej poisťovne a požiadať o informácie o platnosti PZP. Nezabudnite si vziať so sebou doklady o vlastníctve vozidla.

Čo robiť, ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené?

Ak zistíte, že vaše vozidlo nie je poistené, okamžite kontaktujte poisťovňu a uzavrite novú zmluvu o PZP. Dbajte na to, aby ste si vybrali dostatočnú úroveň krytia, ktorá pokryje vaše potreby. Po uzavretí zmluvy o PZP si nechajte potvrdenie o poistení, ktoré môžete predložiť príslušným orgánom v prípade kontroly.

Ako udržať svoje PZP v platnosti?

Ak chcete udržať svoje PZP v platnosti, dodržiavajte nasledujúce kroky:

 • Včasná platba: Uistite sa, že platíte svoje poistné príspevky včas. Mnohé poisťovne poskytujú možnosť nastaviť si automatickú platbu, aby ste nemuseli myslieť na platby každý mesiac alebo rok.
 • Skontrolujte platnosť: Pravidelne si overujte platnosť vášho PZP, aby ste predišli jeho neúmyselnému vypršaniu. Vždy si skontrolujte termín platnosti v dokumentoch PZP alebo v online systéme.
 • Aktualizácia údajov: Udržujte svoje osobné údaje a údaje o vozidle aktuálne. Ak dôjde k zmene vlastníctva alebo technickým údajom vozidla, oznámte to svojej poisťovni.

Ako získať najlepšiu cenu za PZP?

Ak chcete získať najlepšiu cenu za svoje PZP, môžete využiť niekoľko tipov:

 • Porovnanie ponúk: Využite online nástroje na porovnanie cien PZP od rôznych poisťovní. Zadajte svoje údaje a porovnajte rôzne ponuky, aby ste našli najvhodnejšiu pre vaše potreby.
 • Zľavy: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre istých skupín zákazníkov, napríklad pre mladých vodičov, bezúhonných vodičov alebo vodičov s viacerými vozidlami. Pýtajte sa svojej poisťovne, aké zľavy ponúka.
 • Zvážte rozsah krytia: Premyslite si, aký rozsah krytia potrebujete. Niektorí vodiči môžu uprednostniť základné PZP, zatiaľ čo iní môžu hľadať rozšírené krytie, ako je havarijné poistenie. Vyberte si úroveň krytia, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vlastníka motorového vozidla. Uistite sa, že vaše vozidlo je vždy poistené, aby ste predišli problémom so zákonom a finančným následkom. Využívajte online nástroje na overenie PZP, telefonické alebo osobné kontaktovanie poisťovne, aby ste mali istotu, že vaše vozidlo je poistené. Dodržiavajte platby, kontrolujte platnosť poistenia a udržujte svoje údaje aktuálne, aby ste zabezpečili nepretržitú platnosť PZP. Nakoniec, nezabudnite porovnať rôzne ponuky a získať najlepšiu cenu za svoje PZP, pričom zohľadnite svoje individuálne potreby a rozpočet.

Overenie PZP je zodpovednosťou každého vlastníka motorového vozidla a zabezpečuje, že ste chránení pred finančnými stratami v prípade nehody. Preto neváhajte a overte si svoje PZP čo najskôr, aby ste mohli bezpečne jazdiť na cestách a mať pokojnú myseľ.

PZP pre prívesný vozík: dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre každého majiteľa motorového vozidla vrátane prívesných vozíkov. Prívesný vozík predstavuje významný doplnok k autu, ktorý prináša množstvo výhod, no zároveň aj zodpovednosť. Tento článok vám poskytne dôležité informácie a tipy týkajúce sa PZP pre prívesný vozík.

Prečo je PZP pre prívesný vozík dôležité?

PZP pre prívesný vozík je zákonom stanovená povinnosť, ktorá chráni nielen majiteľa vozidla, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak by ste sa nechtiac podieľali na dopravnej nehode s prívesným vozíkom, PZP pokryje škody spôsobené tretím stranám. Nie však pri ozaj kurióznych prípadoch. Bez tohto poistenia by ste museli niesť náklady na škody sami, čo môže byť finančne veľmi náročné.

Ako získať PZP pre prívesný vozík?

Získanie PZP pre prívesný vozík nie je zložité. Poistenie môžete uzatvoriť priamo v kanceláriách poisťovní, prostredníctvom telefónu alebo online. Online nákup PZP je rýchly a pohodlný spôsob, ako získať poistenie. Pri výbere poisťovne a PZP pre prívesný vozík je dôležité porovnať ceny a podmienky rôznych poisťovní. Môžete využiť online porovnanie PZP alebo sa obrátiť na odborníka, ktorý vám pomôže nájsť najvhodnejšiu ponuku.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre prívesný vozík

Cena PZP pre prívesný vozík závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Druh prívesného vozíka: Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od druhu prívesného vozíka (napr. nákladný, obytný alebo špeciálny príves).
 • Hmotnosť prívesu: PZP pre ťažšie prívesné vozidlá môže byť drahšie ako pre ľahšie vozidlá.
 • Počet náprav prívesu: Počet náprav prívesného vozidla tiež ovplyvňuje cenu PZP, pretože väčší počet náprav môže znamenať vyššiu škodovosť.
 • Vek prívesu: Staršie prívesné vozidlá môžu mať vyššie PZP, pretože sa predpokladá, že majú vyššiu pravdepodobnosť poruchy a následnej nehody.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči môžu mať vyššie PZP, pretože sú považovaní za rizikovejších vodičov.

Ako ušetriť na PZP pre prívesný vozík?

Ak chcete ušetriť na PZP pre prívesný vozík, zvážte nasledujúce tipy:

 • Porovnajte ponuky: Využite online porovnávače PZP alebo konzultujte s odborníkom, ktorý vám pomôže nájsť najvýhodnejšiu ponuku na trhu.
 • Využite zľavy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre verných zákazníkov alebo zľavy pri kombinovaní viacerých poistení (napr. PZP pre auto a prívesný vozík).
 • Zvážte dobrovoľné zvýšenie spoluúčasti: Ak súhlasíte so zvýšením spoluúčasti (čiastky, ktorú by ste museli zaplatiť v prípade škody), môžete dosiahnuť nižšiu cenu PZP.
 • Dodržujte zákony a bezpečnostné predpisy: Bezpečným jazdením a dodržiavaním dopravných predpisov znižujete pravdepodobnosť nehôd a tým aj náklady na PZP.

PZP pre prívesný vozík je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky prívesného vozidla. Táto povinnosť chráni vás aj ostatných účastníkov premávky pred finančnými následkami prípadnej nehody. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité porovnať rôzne ponuky a zohľadniť faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia. Dodržiavaním bezpečnostných predpisov a využitím tipov na úsporu môžete znížiť náklady na PZP a zabezpečiť si optimálnu ochranu za rozumnú cenu.

PZP pre motocykel: Dôležité informácie a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre všetky motorové vozidlá, vrátane motocyklov, motoriek a skútrov. Jeho účelom je pokryť škody spôsobené majiteľom vozidla tretím stranám v prípade dopravnej nehody (posledný prípad). V tomto článku sa zameriame na PZP pre motocykle a na to, čo by ste mali vedieť pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Typy motocyklov a PZP

Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité zohľadniť typ motocykla, jeho výkon, veľkosť motora a účel jeho použitia. Poisťovne zvyčajne rozlišujú medzi rôznymi kategóriami motocyklov, ako sú štandardné motorky, športové motorky, cestovné motorky, enduro, cruisery a skútre. Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od týchto parametrov.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykel

Cena PZP pre motocykel závisí od viacerých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí:

 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné prémie, pretože predstavujú vyššie riziko pre poisťovňu.
 • Typ a výkon motocykla: Výkonnejšie a drahšie motorky sú spravidla spojené s vyššími nákladmi na poistenie.
 • Lokalita: Cena PZP môže byť ovplyvnená aj lokalitou, v ktorej motocykel prevádzkujete. Napríklad v mestských oblastiach môžu byť poistné prémie vyššie ako na vidieku.
 • Úroveň krytia: Poisťovne často ponúkajú základné PZP a rozšírené krytie, ktoré môže zahŕňať ochranu pred krádežou, požiarom alebo inými škodami. Rozšírené krytie bude pravdepodobne znamenať vyššie poistné prémie.

Porovnávanie ponúk PZP pre motocykel

Aby ste našli najlepšie PZP pre váš motocykel, je dôležité porovnať rôzne ponuky poisťovní. Môžete navštíviť webové stránky jednotlivých poisťovní a skontrolovať ich ceny a podmienky alebo využiť online porovnávače PZP, ktoré vám umožnia získať prehľad o dostupných ponukách na trhu. Pri porovnávaní ponúk nezabudnite brať do úvahy nielen cenu, ale aj rozsah krytia, hodnotenie a spokojnosť zákazníkov s danou poisťovňou, ako aj ďalšie pridružené služby, ako je napríklad asistenčná služba.

Zľavy na PZP pre motocykel

Pri výbere PZP pre váš motocykel by ste mali zohľadniť aj dostupné zľavy. Poisťovne často ponúkajú zľavy pre dlhodobých zákazníkov, zákazníkov s viacerými poistenými vozidlami alebo vodičov, ktorí absolvovali špeciálne bezpečnostné školenia. Zľavy môžu byť tiež poskytnuté v prípade, ak váš motocykel disponuje prídavnými bezpečnostnými zariadeniami, ako sú imobilizéry, zámky alebo sledovacie zariadenia.

Zmena PZP pre motocykel

Ak nie ste spokojní s vaším súčasným PZP alebo ste našli lepšiu ponuku, môžete zvážiť zmenu poisťovne. Výpoveď PZP je možné podať písomne s dodržaním výpovednej lehoty, ktorá sa zvyčajne pohybuje okolo jedného mesiaca pred koncom poistného obdobia. Pred zrušením súčasného PZP je dôležité uzatvoriť novú zmluvu, aby ste nezostali bez poistenia.

PZP je dôležitým poistením pre každého majiteľa motocykla, motorky alebo skútra. Pri výbere správnej poisťovne a ponuky je dôležité zvážiť viacero faktorov a porovnať rôzne možnosti. Nezabúdajte sledovať dostupné zľavy a udržiavať si prehľad o trhu, aby ste vždy mali najlepšiu a najvýhodnejšiu ponuku PZP pre váš motocykel.

PZP tabuľka cien: Ako porovnať ponuky poisťovní

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu poskytovaných služieb a podmienky. Pre lepšiu orientáciu v ponukách poisťovní sme pre vás pripravili tabuľku cien PZP. Táto tabuľka obsahuje informácie o cenách jednotlivých poisťovní a pomôže vám pri rozhodovaní, ktorú poisťovňu zvoliť.

Tabuľka cien PZP:

Poisťovňa Cena PZP pre osobné auto Cena PZP pre motocykel Cena PZP pre dodávku
Poisťovňa A 200 € 100 € 250 €
Poisťovňa B 190 € 110 € 260 €
Poisťovňa C 210 € 120 € 240 €
Poisťovňa D 220 € 130 € 230 €
Poisťovňa E 230 € 140 € 220 €

*Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok a parametrov vozidla.

Ako správne porovnať PZP

 1. Zozbierajte informácie o svojom vozidle a požadovanom poistení: Pred tým, ako začnete porovnávať ceny PZP, zozbierajte všetky dôležité údaje o svojom vozidle a poistení, ktoré požadujete. Medzi tieto informácie patria značka a model vozidla, rok výroby, objem motora, palivo, účel použitia vozidla a podobne.
 2. Prejdite ponuky jednotlivých poisťovní: Využite tabuľku cien PZP ako základ pre porovnanie ponúk. Pozorne si prezrite ponuky jednotlivých poisťovní a zistite, aké sú ich ceny a podmienky pre váš typ vozidla.
 3. Zvážte aj kvalitu služieb a podmienky: Pri výbere PZP je dôležité brať do úvahy nielen cenu, ale aj kvalitu poskytovaných služieb a podmienky. Prečítajte si recenzie a skúsenosti iných klientov s danou poisťovňou a zistite, ako rýchlo a efektívne riešia škodové udalosti.
 4. Využite online PZP porovnanie a kalkulačky: Na trhu existuje mnoho online nástrojov, ktoré vám umožnia porovnať ceny PZP jednoducho a rýchlo. Využite ich, aby ste našli najvhodnejšiu ponuku pre vaše potreby. Takéto kalkulačky zohľadňujú všetky potrebné informácie o vašom vozidle a poistení a navrhnú vám najlepšie možnosti.
 5. Kontaktujte poisťovňu a získajte presnú ponuku: Keď nájdete poisťovňu, ktorá vám vyhovuje z hľadiska ceny, služieb a podmienok, neváhajte sa s ňou skontaktovať a požiadať o presnú cenovú ponuku. Majte na pamäti, že ceny v tabuľke sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych podmienok a parametrov vozidla.
 6. Uzatvorte zmluvu a vychutnajte si pokoj: Po vybavení všetkých formalít a uzatvorení zmluvy o PZP môžete mať pokojnú myseľ, že ste si zabezpečili finančnú ochranu v prípade dopravnej nehody alebo škody na vozidle spôsobenej inými udalosťami.

Pri výbere PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu poskytovaných služieb a podmienky. Tabuľka cien PZP vám poskytne prehľad o orientačných cenách jednotlivých poisťovní a pomôže vám pri rozhodovaní, ktorú poisťovňu zvoliť. Nezabudnite využiť online porovnanie a PZP kalkulačku, ktorá vám uľahčia porovnanie ponúk. A keď už nájdete tú pravú poisťovňu, neváhajte uzatvoriť zmluvu a vychutnať si pokojnú jazdu s istotou, že ste si zabezpečili adekvátnu finančnú ochranu.

Výpoveď PZP: Ako správne zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie

Ukončenie PZP môže byť pre mnohých majiteľov vozidiel zložitým procesom. Preto je dôležité vedieť, akým spôsobom a kedy môžete svoje povinné zmluvné poistenie vypovedať. V tomto článku sa zameriame na postup výpovede PZP, dôvody na zrušenie a ako sa vyhnúť prípadným problémom.

Postup výpovede PZP

Výpoveď PZP je proces, ktorým ukončujete zmluvný vzťah so svojou poisťovňou. Výpoveď je potrebné doručiť písomne, a to buď prostredníctvom pošty alebo e-mailu. Výpovednú lehotu stanovuje zákonná doba, ktorá je zvyčajne 1 mesiac pred koncom zmluvného obdobia. Výpovedný list by mal obsahovať:

Dôvody na zrušenie PZP

Majiteľ vozidla môže svoje PZP vypovedať z rôznych dôvodov:

 • Predaj vozidla: Ak ste predali svoje vozidlo, PZP je potrebné vypovedať, aby bolo zrušené pre pôvodného majiteľa.
 • Kúpa iného vozidla: Ak ste si kúpili nové vozidlo a chcete preniesť svoje PZP na nový automobil, môžete vypovedať poistenie pre pôvodné vozidlo.
 • Zmena poisťovne: Ak ste našli lepšiu ponuku od inej poisťovne, môžete vypovedať svoje PZP a uzavrieť novú zmluvu s novou poisťovňou.
 • Nevyužívanie vozidla: Ak už svoje vozidlo nevyužívate, môžete svoje PZP vypovedať a ušetriť na poistnom.

Dôležité upozornenia

Pri vypovedaní PZP je potrebné dbať na nasledujúce aspekty:

 • Dodržanie výpovednej lehoty: Výpovednú lehotu je potrebné dodržiavať, inak môže výpoveď PZP zostatť neplatná.
 • Potvrdenie o prijatí výpovede: Po odoslaní výpovede sa uistite, že ste od svojej poisťovne dostali potvrdenie o prijatí výpovede. Týmto sa predídete možným nedorozumeniam alebo problémom.
 • Povinnosť mať PZP: Nezabudnite, že aj po vypovedaní PZP je povinnosť mať vozidlo poistené. Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, mali by ste zabezpečiť náhradné poistenie, aby ste neporušili zákon.
 • Overenie náhradného poistenia: Ak plánujete prejsť na inú poisťovňu, skontrolujte si ich ponuku a overte si, že nové poistenie bude platné a aktívne hneď po zrušení pôvodného PZP.
 • Prevod vozidla: Pri predaji alebo kúpe vozidla nezabudnite na prevod PZP. V prípade predaja vozidla odporúčame informovať nového majiteľa o tom, že je potrebné uzavrieť novú zmluvu o PZP.

Výpoveď PZP je proces, ktorým ukončujete svoje povinné zmluvné poistenie. Postup výpovede zahŕňa doručenie písomnej výpovede a dodržanie výpovednej lehoty. Dôvody na vypovedanie PZP môžu byť rôzne, ako napríklad predaj vozidla, kúpa iného vozidla, zmena poisťovne, alebo nevyužívanie vozidla. Dôležité je mať na pamäti, že aj po vypovedaní PZP je povinnosť mať vozidlo poistené, a preto by ste mali zabezpečiť náhradné poistenie pred ukončením pôvodného PZP.

PZP kalkulačka na výpočet ceny – Váš sprievodca jednoduchým a efektívnym výpočtom poistného

Pri hľadaní vhodného povinného zmluvného poistenia (PZP) pre vaše vozidlo sa často stretávame s otázkou, ako určiť správnu cenu poistného. PZP kalkulačka na výpočet ceny je nástroj, ktorý vám pomôže rýchlo a jednoducho získať prehľad o cenách PZP ponúkaných rôznymi poisťovňami. V tomto článku sa dozviete, ako funguje PZP kalkulačka a ako ju môžete využiť pri hľadaní najlepšej ponuky.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vám umožňuje vypočítať cenu PZP pre vaše vozidlo na základe zadaných informácií o vozidle, jeho vlastníkovi a požadovanom rozsahu poistenia. Kalkulačka porovnáva ponuky od rôznych poisťovní a zobrazuje vám prehľadný výstup s cenami a podmienkami poistenia.

Ako funguje PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka funguje na základe algoritmu, ktorý zhodnocuje zadané údaje a vypočíta cenu poistného podľa kritérií jednotlivých poisťovní. Pre výpočet ceny PZP budete musieť zadať nasledujúce údaje:

 • Údaje o vozidle: značka, model, rok výroby, objem motora, výkon, palivo a typ karosérie
 • Údaje o vlastníkovi: vek, pohlavie, bydlisko, dĺžka držania vodičského oprávnenia a počet škodových udalostí v posledných rokoch
 • Údaje o poistení: požadovaný rozsah poistenia (základné PZP alebo rozšírené havarijné poistenie)

Po zadaní týchto údajov vám PZP kalkulačka zobrazí výsledky v porovnaní rôznych poisťovní.

Ako využiť PZP kalkulačku na nájdenie najlepšej ponuky?

PZP kalkulačka vám poskytuje prehľadný zoznam ponúk od rôznych poisťovní, ktoré môžete porovnať a vybrať si najlepšiu ponuku pre vaše potreby. Pri výbere najlacnejšieho PZP by ste mali zvážiť nasledujúce faktory:

a) Cena PZP: Spravte si porovnanie PZP od rôznych poisťovní a zvážte, či sa oplatí platiť nižšie poistné za základný PZP, alebo investovať do rozšíreného havarijného poistenia.

b) Rozsah krytia: Dôkladne si preštudujte, aký rozsah krytia ponúkajú jednotlivé poisťovne. Zistite, či zahŕňajú napríklad asistenčné služby, poistenie proti krádeži alebo poistenie skla.

c) Kvalita služieb: Zistite, aké skúsenosti majú iní klienti s konkrétnou poisťovňou. Môžete sa opýtať priateľov, pozrieť recenzie na internete alebo konzultovať s odborníkmi na poistenie.

d) Zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre nových klientov, verných zákazníkov alebo za bezškodový priebeh. Zistite, či môžete využiť nejaké zľavy alebo bonusy, ktoré vám pomôžu znížiť cenu PZP.

e) Flexibilita zmluvných podmienok: Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky a zistite, či sú dostatočne flexibilné, aby vyhovovali vašim potrebám. Napríklad, mali by ste mať možnosť zmeniť rozsah poistenia alebo zrušiť poistenie bez zbytočných poplatkov.

PZP kalkulačka na výpočet ceny je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže rýchlo a jednoducho nájsť najlepšiu ponuku PZP pre vaše vozidlo. Využite ju na porovnanie ponúk od rôznych poisťovní, zvážte všetky dôležité faktory a ušetrite čas aj peniaze pri výbere správneho poistenia.

Ďalšie tipy pri výbere PZP

f) Výber poisťovne: Pri výbere poisťovne zohrávajú úlohu nielen ceny a ponúkané služby, ale aj finančná stabilita a dobrá povesť spoločnosti. Dbajte na to, aby ste si vybrali poisťovňu, ktorá je dôveryhodná a má dobrú históriu vybavovania poistných udalostí.

g) Doplňkové poistenie: Zvážte, či potrebujete doplňkové poistenie, ako napríklad právnu ochranu, poistenie cestujúcich alebo poistenie asistencie. Tieto produkty môžu zvýšiť celkovú cenu PZP, no poskytnúť vám väčšiu ochranu a pokoj v prípade škodovej udalosti.

h) Platba poistného: Zistite, aké možnosti platby poistného vám poisťovňa ponúka. Niektoré spoločnosti umožňujú platbu PZP v splátkach, čo vám môže pomôcť rozložiť náklady na poistenie.

i) Zmluvná doba: Väčšina PZP zmlúv je uzatvorená na jedno- alebo dvojročnú dobu. Pri výbere PZP zohľadnite aj dĺžku zmluvy a možnosti predčasného zrušenia alebo obnovenia poistenia.

j) Konzultácie s odborníkmi: Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri výbere PZP, neváhajte obrátiť sa na odborníka na poistenie. Môžu vám poskytnúť cenné rady a pomôcť nájsť PZP, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám.

Pri výbere najlacnejšieho PZP je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj kvalitu a rozsah služieb. Využite PZP kalkulačku na výpočet ceny a porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Nezabúdajte brať do úvahy aj ostatné faktory, ako sú zľavy, bonusy, zmluvné podmienky a spokojnosť iných zákazníkov. Kombináciou týchto prvkov nájdete PZP, ktoré vám poskytne dostatočnú ochranu za rozumnú cenu.

Najlacnejšie PZP: Ako ušetriť na povinnom zmluvnom poistení

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky motorového vozidla. Každý majiteľ vozidla je povinný mať uzavreté PZP, aby mohol legálne jazdiť na verejných komunikáciách. Ceny PZP sa však môžu líšiť medzi poisťovňami, a preto je dobré vedieť, ako nájsť najlacnejšie PZP na trhu. V tomto článku sa pozrieme na tipy a triky, ako ušetriť na PZP a získať najlepšiu možnú cenu.

Porovnávanie ponúk pre najlacnejšie PZP

Najlepším spôsobom, ako nájsť najlacnejšie PZP, je porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Využite online PZP kalkulačky, ktoré vám umožnia získať ponuky od viacerých poisťovní naraz. Zadajte údaje o vašom vozidle a jeho využití, a porovnávajte ceny a podmienky jednotlivých poisťovní. Prečítajte si aj náš článok o tom, ako si spraviť PZP porovnanie.

Zvážte zľavy

Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre rôzne skupiny klientov. Zvážte, či spĺňate podmienky pre zľavy, napríklad:

 • Zľavy pre mladých vodičov: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre mladých vodičov, ktorí úspešne absolvujú špeciálne školenia alebo kurzy defenzívnej jazdy.
 • Zľavy pre verných klientov: Ak ste dlhodobým klientom svojej poisťovne, môžete získať zľavu na PZP.
 • Zľavy pre bezpečné vozidlá: Vlastníci vozidiel so zvýšenou bezpečnosťou, ako napríklad airbagy, ABS alebo imobilizér, môžu získať zľavu na PZP.

Voliteľné zložky PZP

Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť prispôsobiť si PZP podľa vlastných potrieb a preferencií. Zvážte, či potrebujete všetky ponúkané zložky PZP, alebo či môžete niektoré z nich vynechať a tým ušetriť. Napríklad, ak máte staršie auto, ktoré už nemá veľkú hodnotu, možno nepotrebujete rozšírené krytie na krádež či poškodenie vozidla.

Zvýšte spoluúčasť

Spoluúčasť je suma, ktorú v prípade poistnej udalosti musíte zaplatiť z vlastného vrecka, než poisťovňa uhradí zvyšok nákladov. Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť svoju ročnú PZP prémiu. Vždy však zvážte, či si môžete dovoliť vyššiu spoluúčasť v prípade nehody alebo poškodenia vozidla.

Pre najlacnejšie PZP majte bezškodový priebeh poistenia

Vodiči s čistým záznamom bez dopravných priestupkov či nehôd zvyčajne získavajú lepšie ceny PZP. Poisťovne totiž považujú týchto vodičov za menej rizikových. Preto sa vyhnite rýchlej jazde, dodržujte dopravné predpisy a buďte opatrní za volantom.

Preplácajte prémiu vopred

Poisťovne často poskytujú zľavy klientom, ktorí si zaplatia celoročnú PZP prémiu vopred namiesto mesačných platieb. Ak máte možnosť uhradiť prémiu vopred, môžete tak ušetriť niekoľko percent z celkovej sumy.

Zvážte značku a model vozidla

Typ vozidla, ktoré vlastníte, má tiež vplyv na cenu PZP. Staršie vozidlá, vozidlá s nižším výkonom alebo vozidlá s vyššou bezpečnosťou majú zvyčajne nižšie PZP. Pri výbere nového vozidla zvažujte, ako bude jeho značka a model ovplyvniť náklady na poistenie.

Nájdenie najlacnejšieho PZP nie je nemožné, ak budete venovať čas porovnávaniu ponúk, zvažovaniu zliav a úprave svojej poistnej zmluvy. Vždy sa informujte o možnostiach ušetrenia a sledujte svoj vodičský záznam, aby ste získali čo najlepšiu cenu PZP.

Skúmajte ponuky viacerých poisťovní

Pri hľadaní najlacnejšieho PZP je dôležité porovnať ponuky od viacerých poisťovní. Každá poisťovňa má svoje vlastné kritériá a metódy výpočtu cien poistného. Preto sa nebojte kontaktovať viacero poisťovní, aby ste získali čo najlepšiu cenu. Využite aj online porovnanie ponúk PZP, ktoré vám pomôžu nájsť najvhodnejšiu ponuku pre vaše potreby.

Využite zľavy pre skupiny

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre členov určitých skupín, ako sú profesionálne organizácie, odborové zväzy alebo automobilové kluby. Ak ste členom takého zoskupenia, zistite, či ponúkajú zľavy na PZP a či sú tieto zľavy dostupné u vašej poisťovne.

Zvážte kombináciu poistení

Ak máte už u svojej poisťovne iné poistenia, ako napríklad poistenie domácnosti, zdravotné alebo životné poistenie, zistite, či vám poisťovňa ponúka zľavu za skombinovanie viacerých poistení. Týmto spôsobom môžete často získať lepšiu cenu za svoje PZP.

Aktualizujte svoje údaje a získajte lacné PZP

Uistite sa, že vaša poisťovňa má aktuálne informácie o vašom vozidle a jeho použití. Napríklad, ak ste zmenili prácu a teraz máte kratšiu dochádzku alebo pracujete z domu, informujte poisťovňu o tejto zmene, pretože môže mať vplyv na cenu PZP.

Nájdenie najlacnejšieho PZP môže byť časovo náročné, ale stojí za to investovať čas do porovnávania ponúk, zisťovania dostupných zliav a optimalizácie vašej poistnej zmluvy. Pamätajte, že bezpečná jazda a udržiavanie čistého vodičského záznamu sú tiež kľúčové faktory pri získaní výhodnejšej PZP. Buďte trpezliví a dôkladní vo svojom hľadaní a uvidíte, že ušetriť na PZP je možné.

Havarijné poistenie: Komplexná ochrana vášho vozidla

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý slúži na pokrytie škôd na vlastnom vozidle v prípade rôznych nehôd a udalostí. Aj keď toto poistenie nie je povinné ako povinné zmluvné poistenie (PZP), predstavuje dôležitú ochranu pre majiteľov vozidiel. V tomto článku sa pozrieme na to, čo havarijné poistenie zahŕňa a aké sú jeho výhody.

Čo zahŕňa havarijné poistenie?

Havarijné poistenie poskytuje pokrytie pre škody spôsobené na vlastnom vozidle v dôsledku rôznych udalostí, ako sú dopravné nehody, prírodné katastrofy, požiar, krádež alebo vandalizmus. Havarijné poistenie tiež často zahŕňa pokrytie škôd spôsobených zrážkou so zverou alebo inými objektmi.

Výhody havarijného poistenia

 • Finančná ochrana: Havarijné poistenie chráni majiteľa vozidla pred veľkými finančnými stratami v prípade poškodenia vozidla. Poisťovňa prevezme náklady na opravy alebo náhradu vozidla podľa podmienok poistnej zmluvy.
 • Flexibilita: Majiteľ vozidla môže zvoliť rozsah havarijného poistenia, ktorý zodpovedá jeho potrebám a rozpočtu. Môžete si vybrať z rôznych úrovní krytia, franchíz alebo doplnkových poistení.
 • Pokoj: Majiteľ vozidla môže mať väčší pokoj vedomia, keď vie, že jeho vozidlo je chránené pred neočakávanými udalosťami, ktoré by mohli spôsobiť škodu.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

 • Porovnávanie ponúk: Je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli havarijné poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Môžete využiť online nástroje na porovnávanie poistiek alebo sa poradiť s odborníkom na poistenie.
 • Poznajte hodnotu vášho vozidla: Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť aktuálnu hodnotu vášho vozidla. To vám pomôže určiť, akú sumu poistenia a akú úroveň krytia by ste mali zvoliť.
 • Zvážte prídavné krytie: Okrem základného havarijného poistenia môžete zvážiť aj prídavné krytie, ako napríklad poistenie proti krádeži, poistenie skla, asistenčné služby alebo poistenie batožiny. Tieto doplnkové poistenia zvýšia úroveň ochrany vášho vozidla a môžu priniesť ďalšie výhody.
 • Rozmýšľajte o franchíze: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každom nároku na poistné plnenie. Vyššia franchíza môže znížiť vašu mesačnú alebo ročnú poistnú platbu, ale zároveň znamená vyššie náklady v prípade škody. Pri výbere franchízy zvážte svoju finančnú situáciu a ochotu podstúpiť riziko.

Ako uzavrieť havarijné poistenie?

 • Kontaktujte poisťovňu: Môžete kontaktovať poisťovňu priamo telefonicky, cez internet alebo navštíviť jej pobočku. Poisťovacie spoločnosti často ponúkajú zľavy na havarijné poistenie, ak ho uzatvárate spolu s PZP.
 • Vyplňte žiadosť: Poisťovňa vám poskytne žiadosť o havarijné poistenie, ktorú budete musieť vyplniť a poskytnúť potrebné informácie o vozidle, ako aj o vašich osobných údajoch.
 • Počkajte na ponuku: Poisťovňa vypracuje ponuku na základe informácií získaných z žiadosti. Preštudujte si ponuku a overte si, či zodpovedá vašim požiadavkám a očakávaniam.
 • Uzavrite poistnú zmluvu: Ak súhlasíte s podmienkami ponuky, môžete uzavrieť poistnú zmluvu. Po uzatvorení zmluvy a zaplatení poistného vám poisťovňa pošle poistnú zmluvu a zelenú kartu, ktorú by ste mali mať so sebou pri jazde.

Havarijné poistenie je dôležitým nástrojom na ochranu vášho vozidla a vášho majetku. Preto je vhodné venovať čas výberu správneho poistenia, ktoré zodpovedá vašim potrebám a finančným možnostiam. Venujte pozornosť detailom a zvažte všetky možnosti, aby ste boli pripravení na neočakávané udalosti a mohli mať pokoj vedomia pri jazde.

Zmeny a aktualizácie v havarijnom poistení

 • Informujte poisťovňu o zmenách: Ak dôjde k zmene vlastníctva vozidla, jeho technických parametrov alebo ak plánujete dlhodobé používanie vozidla v zahraničí, informujte o tom svoju poisťovňu. Tieto zmeny môžu mať vplyv na vaše havarijné poistenie a prípadné nároky na poistné plnenie.
 • Prehodnoťte svoje poistenie pravidelne: Odporúča sa pravidelne prehodnocovať svoje havarijné poistenie, najmä ak sa zmenila hodnota vášho vozidla alebo vaše finančné možnosti. Môžete tak ušetriť na poistnom alebo získať lepšie krytie.
 • Dávajte pozor na lehoty: Ak máte havarijné poistenie s obmedzenou dobou platnosti, nezabudnite na jeho obnovu pred uplynutím platnosti. V opačnom prípade by ste mohli ostať bez poistenia a čeliť vysokým nákladom na opravu alebo náhradu vozidla v prípade škody.

Havarijné poistenie predstavuje dôležitý doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu a môže výrazne prispieť k ochrane vášho vozidla a finančnej istote. Investujte čas a energiu do výberu správneho havarijného poistenia a užite si pokoj vedomia, ktorý prináša.

PZP porovnanie

pzp porovnaniePokiaľ chcete niečo získať za čo najvýhodnejších podmienok, musíte pre to aj niečo urobiť. Ak hľadáte najlepšie a možno aj najlacnejšie povinné zmluvné poistenie, bez malej rešerše to nepôjde. Vďaka najlepšiemu PZP porovnaniu sa cez rýchlu a bezplatnú kalkulačku sa dozviete všetko potrebné behom niekoľkých minút. Veľká časová a finančná úspora sú samozrejmosťou. Nielen že nikam nemusíte chodiť, ale všetko si vybavíte z domu, prípadne z miesta, odkiaľ máte prístup na internet. Celý výpočet vás nebude stáť ani cent. Jedine, čo budete musieť zaplatiť, je samotná poistná zmluva, pokiaľ si teda nejakú možnosť z výsledkov vyberiete. Do výsledkov sú zahrnuté všetky poisťovne, ide napríklad o:

Prečo je dôležite?

PZP porovnanie vám zobrazí veľmi veľa poistných možností a je len na vás, ktorú si vyberiete. Určite ale toto zabezpečenie nepodceňujte, nakoľko je stanovené zákonom a jeho neuzatvorenie alebo neplatnosť sa vysoko pokutuje. Povinné je pre všetky motorové vozidlá a niektoré nemotorové. Hlavne také, ktoré by svojou prevádzkou mohli spôsobiť poškodenie iným účastníkom cestnej premávky, ako aj ich majetku. To však neznamená, že PZP sa neuzatvára aj na tie vozidlá, ktoré sa vyskytuje prevažne mimo frekventovanej dopravy. Či už jazdíte na ceste alebo na poli, poistnú zmluvu si na daný prostriedok musíte uzatvoriť.

Ako možno viete, bez tohto zabezpečenia by ste všetky vami spôsobené škody museli hradiť z vlastného vrecka. Na druhej strane, poisťovňa by sa s vami na odškodnení vo veľkej miere podieľala, čo je určite veľké pozitívum. Zoberte si to však aj z inej strany. Niekto do vás nabúra alebo vám iným spôsobom poškodí jeho prostriedkom vaše vozidlo. Pokiaľ nemá PZP, ale vy vaše poistené máte, darmo by ste sa dopytovali spravodlivosti a čakali, kým by vám niekto škody preplatil. Iste, je to aj o charaktere, ale oveľa príjemnejšie a prijateľnejšie je zaplatiť len malé percento spôsobených škôd ako celé škody z vlastných zdrojov.

Bez mála sa škody môžu pohybovať nielen v stovkách, ale aj v desaťtisícoch eur. V prípade hromadnej nehody aj v stovkách tisíc eur. A poškodenie na zdraví vás môže stáť ešte viac. Preto aj tu platí príslovie, dvakrát meraj a raz rež. Ak by ste teda chceli riskovať jazdu bez PZP, radšej si to rozmyslíte a pomocou porovnania rýchlo nájdete tú najlacnejšiu možnosť. Taktiež existujú možnosti, ako získať lacnejšie havarijné poistenie cez Uzavripzp.

S PZP porovnaním to ide rýchlejšie

poistené vozidloKaždý zodpovedný človek vie, že používané vozidlo jednoducho musí byť poistené. Je ale normálne, že nechceme platiť zbytočne veľa za niečo, čo nás môže vyjsť aj lacnejšie. Preto vznikla tzv. poistná kalkulačka na výpočet ceny a porovnanie PZP, ktorá vám behom niekoľkých minút ukáže vaše poistné možnosti. Jej veľkou výhodou je, že je zadarmo a funguje nonstop. Taktiež je nezáväzná, takže jej kvality môže využiť bez toho, aby ste boli nútení o niektorú z vyobrazených ponúk požiadať. Skutočne môžete s PZP porovnaním ušetriť aj stovky eur, o čom sa najlepšie presvedčíte sami. To najlacnejšie vám rozhodne neujde! Overiť si povinné zmluvné poistenie môžete na danom odkaze, alebo kliknite na Uzavripzp.

Ako sa dostať k výsledkom porovnania?

Kliknite na stránku označenú v úvode. Presmeruje vás to na porovnávač resp. PZP kalkulačku. Do nej stačí vpísať EČV a niektoré technické parametre vozidla sa automaticky vyplnia sami. Na ostatné si budete musieť na pomoc zobrať technický preukaz, aby ste ich bez chyby vypísali. Pokiaľ ich viete spamäti, je to ešte ľahšie. Po vypísaní formulár odošlete v tej chvíli sa spustí porovnanie PZP. Postupne vám začnú nabiehať jednotlivé poistné ponuky, pričom tá najlacnejšie zvykne byť zobrazená na vrchu. Mnoho si myslí, že to najlacnejšie nestačí, ale opak je pravdou. Stačí. Potom už len závisí od vašich očakávaní a požiadaviek. Ale aj to najlacnejšie PZP musí rešpektovať zákonom stanovené minimá, ktoré si poisťovňa nemôže len tak svojvoľne upravovať. Jedine ak smerom nahor, nikdy nie nadol.

V rámci porovnania PZP ale určite natrafíte aj na také možnosti, ktoré nebudú kryť len škody, ktoré spôsobíte iným, ale aj také, ktoré by ste spôsobili sebe. To je hlavne predmetom havarijného poistenia, no niektoré poisťovne robia výhodné ponuky v rámci povinného poistenia. Síce sú tieto ponuky krytím výhodné, nemusia sa vyskytovať na popredných miestach, teda nemusia byť najlacnejšie. Na druhej strane však môžu byť výhodnejšie ako keby ste si jeden a druhý typ zabezpečenia uzatvorili zvlášť.

Poistná zmluva je spísaná ihneď

Ak máte pochybnosti o tom, či sa PZP porovnanie online oplatí robiť a či naozaj ušetríte toľko času, môžete ich hodiť za hlavu. Niekedy kalkulačky fungovali tak, že vám zobrazili výsledky a o konkrétnu ponuku ste museli ísť požiadať do pobočky poisťovne. Dnes dostanete poistnú zmluvu za počkaním (citácia).

Skoro ihneď po tom, ako o niektorú PZP ponuku z online porovnania požiadate, vám na mail príde niekoľko dokumentov. V rámci návrhu poistnej zmluvy aj dočasná zelená karta, platná 30 dní a údaje na zaplatenie poistného. Kedysi bola posielaná aj biela karta, po novom platí už len zelená karta. Poistné preto zaplaťte čím skôr, pretože platnosť dočasnej karty je obmedzená. Zdôrazňujeme, aby ste si ju nezabudli vytlačiť. Originál zelenú kartu k PZP dostanete poštou. Poisťovňa vám ich odošle po zaevidovaní platby. Do tej doby ju dočasný doklad plne nahrádza.